Zeolity

Copyright

Fotografie byly převzaty ze serveru Amethyst Galleries a vztahují se na ně následující autorská práva:

Unless otherwise noted, all mineral images on this server are the property of Amethyst Galleries, Inc., and may not be copied for commercial purposes. Permission to copy images is granted for personal and educational use only. All such copies must include this copyright notice and explicit references to the URL http://mineral.galleries.com/.

Pokud není řečeno jinak, všechny fotografie minerálů na tomto serveru jsou majetkem Amethyst Galleries, Inc. a nesmějí být kopírovány pro komerční využití. Povolení ke kopírování je uděleno pouze pro osobní a vzdělávací účely. Všechny kopie musí obsahovat tato autorská práva a zřetelný odkaz na http://mineral.galleries.com/.

Poslední aktualizace: 19.4.2005; © Pavel Brych