Zeolity

Zeolitům příbuzné nerosty

Některé minerály se se zeolity shodují typem krystalové struktury a částečně i chemismem.

Avšak hsianghualit (Ca3Li2[Be3Si3O12]F2), lovdarit ((K4Na12[Be8Si23O72])·18H2O, pahasapait ((Ca,Li,K,Na)11Li8Be24(PO4)24)·38H2O), tiptopit (K2(Na,Ca)2Li3Be6(PO4)6(OH)2·H2O, viseit (Ca10[Al24(SiO4)6(PO4)7O22]F3·72H2O). Ačkoli jsou svou krystalovou strukturou totožné se zeolity, nesplňují nároky definice zeolitu na složení - namísto křemíku obsahují v tetraedrických polohách velké obsahy berylia a fosforu. Mezi zeolitům podobné nerosty s přerušenými řetězci OH ve struktuře patří patheit (Ca2Al2Si4O15(OH)2·4H2O)> a roggianit (Ca2Be(OH)2Al2Si4O13·2,5H2O (Tschernich, 1992).

Poslední aktualizace: 19.4.2005; © Pavel Brych