Zeolity

Voda

Vodu umístěnou v kanálových dutinách strukturní mřížky lze snadno vypudit postupným zahříváním (45°C, 300°C, 400°C). Tato vlastnost je jednou z nejcharakterističtějších pro zeolity. Po vychladnutí dehydratovaného zeolitu je velmi snadná rehydratace v ovzduší nasyceném vodními parami. Vodu lze však zaměnit i za jiné látky, např. amoniak, ethylalkohol, sirovodík, různá barviva, rtuť, atd.. Podmínkou je, aby průměr jejich molekul byl menší, než vstupní okna kanálů zeolitů. Tato vlastnost je společná zeolitům s koloidy, třebaže při tom mají stálý kvantitativní poměr anhydridu k vodě. Další využití je k čištění různých kapalných a plynných chemických látek (molekulová síta), k jejich separaci apod.. Druhá zajímavá vlastnost zeolitů je jejich schopnost záměn kationů ve zmíněných dutinách za jiné kationy v okolním vodném roztoku. Této vlastnosti se využívá při změkčování vod a při zabudování radioaktivních odpadů, především izotopu Sr87 do mřížky zeolitů. Použité zeolity lze snadno regenerovat. Dále se využívají v zemědělství, jako plnidla, nosiče katalyzátorů atd..

Poslední aktualizace: 19.4.2005; © Pavel Brych