Zeolity

ERIONIT (K2CaNa2)2(Al4Si14O36)·15H2O

Krystalová soustavaŠesterečná

Morfologie

Jednoduché šestiboké sloupečkovité xx, nebo jejich radiálně polokulovité agregáty

Vznik a výskyt

V dutinách vulkanitů a v alterovaných jemnozrnných tufogenních horninách.

Lokality

Česká republika

Prackovice nad Labem

Svět

Durkee Opal Mine (Oregon), Milwaukee, Durbee (USA); Kanada; Šurd (Kavkaz); Faerské o.; Rock Uland Dam (Washington)


Copyright

Poslední aktualizace: 19.4.2005; © Pavel Brych